Вашата количката

0.00 лв.

0 артикула

0888-257-355

Общи правила за ползване

Условия за ползване

Настоящата Интернет страница (наричана по-нататък и "сайт" или "уеб сайт") е собственост на ЕТ "Хеед 91 - Христо Петров", по-нататък наричано само „Хеед 91". Тя е създадена с общоинформационна цел и предоставя основна информация за предлаганите от „Хеед 91" стоки и услуги на клиентите. Независимо от това, никаква част от тази информация не може да бъде третирана като предложение или консултация за закупуване на предлаганите от нас стоки или услуги. Освен това следва да имате предвид, че предоставената на сайта информация е възможно да не бъде изчерпателна и точна; тази информация не представлява технически, инвестиционен, правен или друг вид съвет или препоръка.

Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на „Хеед 91", изложени по-долу.

Използване на уеб сайта
Преглеждането и копирането на съдържание от този уеб сайт е само за лични, но не и за търговски цели. Независимо от целта на копирането е необходимо във всяко копие да се съдържат данни за произхода на авторските и други права за собственост.

"Хеед 91" е запазена марка на „Хеед 91", а дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „Хеед 91". Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други. Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде променяно или да се използва в друг уеб сайт без изричното разрешение на „Хеед 91".

Настоящото правомощие за ползване се счита за отттеглено и несъществуващо при всяко нарушение на тези условия. В този случай трябва да се изтрият веднага всички изтеглени от сайта съдържания.

Отговорност
Ако от сайта на „Хеед 91" се осъществява връзки към други сайтове (Links), това е само израз на любезност. Ако използвате сайта за препращания към други сайтове, следва да имате предвид, че „Хеед 91" не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за съдържанието и верността на поместените в тях данни. Доколкото „Хеед 91" няма влияние върху оформлението и съдържанието на уеб сайтове, към които има линкове и поради това не е възможно поемането на каквато и да е отговорност за тях.

„Хеед 91" предоставя съдържанието на своя уеб сайт на разположение на потребителите, но не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на сайта информация и не може да бъде отговорно за верността, пълнотата, актуалността, както и за подходящата употреба за определени цели на съдържанието или за свободата от обременяване с права на трети лица. Запазваме единствено отговорността си по отношение на недоразумения, правописни грешки, промени и други, зависещи от действията на нашите служители, опериращи със сайта.


„Хеед 91" полага максимални усилия да Ви предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки и услуги на своя сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски и/или неточности, поради което рискът при ползване на съдържанието от уеб сайта на „Хеед 91" зависи и се поема от потребителите. Самите потребители на нашия уеб сайт са отговорни за оценката на точността на информацията, публикувана на него. С оглед на последното „Хеед 91" не носи отговорност за евентуални различия между предлаганите в сайта стоки или услуги, така както са възприети от нашите клиенти, и реално предоставените такива. Също така отговорността на „Хеед 91" за преки, непреки, инцидентни, последващи или други вреди и/или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа и/или ползването на Интернет страницата или каквато и да е част от информацията от този уеб сайт, е изключена. Изключването на отговорността не се отнася при умисъл и за определена от закона недиспозитивна отговорност .

Оповестената на уеб сайта ни информация, включваща текстове, цени, описания, фотографии, графики, връзки с други сайтове или каквато и да е друга полезна информация, подлежат на едностранна промяна от „Хеед 91" без предварително предупреждение. „Хеед 91" също така си запазва правото да заличи или премести сайта по всяко време и без предизвестие.

 

Промени
„Хеед 91" си запазва възможността да направи промени в съдържанието на този уеб сайт или по отношение на посочените в него продукти, цени и възможности за доставка и други, изходящи от „Хеед 91", без каквото и да е предварително известяване.

За актуализация на съдържанието на този уеб сайт не съществува задължение, респ. „Хеед 91" не може да бъде държан отговорен за действие или бездействие в тази насока.

 

Други
Съдържанието на този уеб сайт се администрира изключително от „Хеед 91". За този сайт е приложимо законодателството на Република България. Съдебната инстанция за разрешаване на всички правни спорове възникнали при или по повод позването на уеб сайта е родово компетентният съд в гр.София, Република България.

Ако се извърши посегателство върху съдържанието на този уеб сайт извън границите на Република България, това посегателство е на собствен риск на извършителя. Потребителят е отговорен сам за спазването на националното си право.

Настоящите общи условия са валидни в актуалния им вариант, оповестен на сайта. Ако в уеб сайта се съдържат каквито и да е специални клаузи, те се вписват и оповестяват преди настоящите общи задължителни условия за ползване и се отнасят само до посочените в тях продукти или услуги.

 

Условия за плащане и доставка. Възможности за плащане

С наложен платеж Вие заплащате стойността на покупката си при получаване на стоката.

В цената не е включена стойността по доставката. Цената се определя спрямо тарифата на избраната от Вас куриерска фирма.

По банков път авансово (експедицията се осъществява след получавана на потвърждение от банката за постъпване на сумата по фактурата на заявката Ви)

Изпращане

Обратна пратка/доставка
Можете да върнете получена стока без да посочвате основание за връщането в рамките на 7 (седем) работни дни, считано от датата на получването. Стоките трябва задължително да се върнат в безупречно състояние и с оригинална, неповредена опаковка. Можете да отворите опаковката с цел проверка, но не може да я повреждате или отстранявате. Моля, поискайте талон за обратна пратка при връщане на стоката на тел.  02/ 9341130 или директно тук, в „Хеед 91", гр. София, ул. Хан Кубрат №71.

 

Обратна пратка

Ако искате да изпратите обратно артикул до „Хеед 91", процедирайте, както следва: Помогнете на нашите сътрудници да обработят бързо Вашата пратка и по възможност не ни я изпращайте по пощата, а само със СПИДИ или ЕКОНТ.

Можете да изискате стокова разписка за сторниране и формуляр за колет за СПИДИ или ЕКОНТ. Ние ще ви изпратим незабавно документите по пощата.

Когато се сдобиете с документите, моля поставете стоковата разписка сторно в колета към артикулите, които искате да ни изпратите обратно. Затворете колета и залепете формуляра на СПИДИ или ЕКОНТ.

Накрая уточнете по телефона (Разговор на място) със СПИДИ или ЕКОНТ. времето, когато колетът може да бъде взет от Вас. Разходите по пратката разбира се ще бъдат за Ваша сметка.

Защита на данните

В някои от разделите на сайта на „Хеед 91" може да се наложи да посочите Ваши лични данни - имена, ЕГН, адреси, телефон, e-mail или други. Ние в „Хеед 91" осъзнаваме съвсем ясно доверието, което ни гласувате, както и нашата отговорност да защитим вашата поверителност. Тази отговорност включва и това да ви уведомим за събираната от нас информация, когато използвате нашите продукти и услуги, защо я събираме и как я използваме, за да подобрим практическата работа. Гарантираме Ви, че тази информация се използва единствено и само за целите за които се събира - например за да бъде ползван Вашия опит като клиент, или за да Ви бъде предложена и доставена търсена от Вас стока или услуга. Следната информация за Вашата личност ще бъде съхранявана от „Хеед 91":

Вашето име и фамилия

Дата на раждане, Година на раждане

адрес

телефонен номер

e-mail-адрес

Вашия IP-адрес

история на Вашата поръчка(ките)

Вие можете да проверявате информацията, която имаме за Вас, като посетите страницата "Клиентски акаунти" (ако сте регистрирали акаунт при „Хеед 91"). Ако констатирате несъответствие, можете да коригирате по всяко време Вашите данни сами. Личната информация, която имаме, се съхранява сигурно според нашите вътрешни правила за сигурност и според законовите разпоредби.

 

Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това. „Хеед 91" не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на организации с такава цел. Ние правим всичко, за да гарантираме защитата на Вашите данни, като служебно ги съхраняваме и контролираме използването им според строгите правни норми за защита на личните данни в България и в съответствие с разпоредбите на директивата за защита на личните данни на Европейския съюз. „Хеед 91" спазва изискванията на Комисията за защита на личните данни и принципите за известяване, право на избор, последващо прехвърляне, сигурност, гарантиране на целостта на данните, осигуряване на достъп и изпълнение на ангажиментите и е съответно регистрирана като оператор на лични данни по номер: 55584/ 05.02.2010 г.

Използвайки този сайт Вие давате съгласието си за събирането и изполването на информацията по посочения по-горе начин. Ако дружеството промени политиката си по отношение неприкосновеността на личните данни, то това ще стане чрез промяна на Общите правила за ползване на сайта, така че потребителите да разполагат предварително с тази информация.

Нашият център за поверителност беше създаден, за да ви даде лесна за разбиране информация за нашите продукти и правила, която да ви помогне да направите осведомен избор относно използваните от продукти, как да ги използвате и каква информация ни предоставяте. Затова, преди да въведете своите лични данни, ще Ви препратим към нашия безопасен сървър. По този начин ще е сигурно, че въведените от Вас на нашия уеб сайт данни ще бъдат кодирани, преди да бъдат прехвърлени през Интернет. Така въвеждането на Вашите данни е безопасно, тъй като неоправомощени лица няма да могат да получат достъп до тази информация.

В общия случай можете да посетите този уеб сайт, без да ни съобщавате, кой сте или да въвеждате някаква друга информация. За да ви предоставим пълния си набор от услуги, може „Хеед 91" изисква от Вас информация само в следните случаи:

- ако дадете поръчка, за да може Вашата поръчка да бъде изпълнена и за да можем да се свържем с Вас във връзка с тази поръчка;

- ако искате да си създадете клиентски акаунт (клиентска сметка) при „Хеед 91";

- ако искате да актуализирате Вашите клиентски данни при нас (само за регистрирани потребители);

- ако независимо от поръчка, подадена чрез нашия уеб сайт, влезете в контакт с нас.

В тези случаи Ви молим да попълните Вашето име, фамилия, адрес, телефон за връзка, e-mail-адрес и друга информация, необходима за изпълнение на поръчката. Ако направите поръчка през нашия уеб сайт и искате да платите с кредитна карта или дебитна карта, Ви питаме и за определена информация за картата, за да проверим Вашата сметка и да можем да я дебитираме.

Ако имате въпроси, свързани със защитата на данните и осигурената поверителност, може да се свържете от нашия уеб сайт или като ни пишете на адрес:

„Хеед 91"

ул."Хан Кубрат" № 71

София, 1229

България

Използване на лична информация
Предоставените от Вас лични данни се съхраняват при нас и се използват за рекламни цели, като например изпращане на писма по e-mail, само при изричното Ви съгласие. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни. Трети лица не са лицата и фирмите, които ние ползваме, за да можем да изпълним нашите услуги.

Ако поръчате стоки чрез този уеб сайт е възможно да бъде изискано от Вас да посочите телефонен номер, на който да се осъществи връзка с Вас през деня. Този телефонен номер ще бъде използван само тогава, когато имаме въпроси за дадена поръчка, или когато трябва да Ви съобщим, че плащането е сгрешено или трябва да се заплати допълнителна такса по пратката. Ние няма да Ви се обаждаме по телефона, за да се опитаме да ви продадем още продукти.
Ако направите поръчка, ще Ви попитаме и за Вашия e-mail-адрес, за да можем да Ви потвърдим с e-mail поръчката и срока на доставка.

Заличаване на Вашето име от нашия списък за изпращане на e-mail
Вие имате право на достъп до Вашите данни, както и на тяхната промяна. Вие можете също по всяко време да изискате, да се заличат Вашето име и адрес във връзка с изпращане на e-mail занапред, включително за изпращане на известия за нови продукти и специални оферти, като ни изпратите неформално писмо или e-mail. Изпратете това Ваше искане с Вашето пълно име и фамилия, пълен и точен адрес на горепосочения адрес или на office@heed-auto.com. Ако сте регистрирали Вашите данни online, Вие можете да ги актуализирате по всяко време тук. Всички данни, предназначени за целите на разплащания, се запазват според законовите срокове за съхранение.

Cookies (бисквитки) (Бисквитки)
„Хеед 91" използва в уеб сайта си Cookies (бисквитки). Когато посещавате уеб сайта ни ние поставяме на компютъра Ви една или повече „бисквитки". Това са малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. Нашите Cookies (бисквитки) служат за обработка на информация, която се отнася до настоящото потребление на нашия уеб сайт. С това се гарантира, че ако се прекъсне Вашата интернет връзка, трябва само да натиснете бутона "Обратно", за да можете да продължите Вашия въпрос след възстановяване на връзката. Информацията, която вече сте въвели, се запазва. Използваме „бисквитките", за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите

„Хеед 91" използва също и трайни Cookies (бисквитки) (бисквитки), за да се показва оптимизирано съдържание при Ваше следващо посещение на страницата и да спестите време. Освен това с помощта на трайни Cookies (бисквитки), „Хеед 91" ще създаде потребителски профили, за да може да отговори по-добре на Вашия индивидуален интерес. Ние използваме Cookies (бисквитки) само от практична гледна точка и не поставяме там поверителна информация.

Когато използвате услугите ни, нашите сървъри автоматично записват данните, които браузърът ви изпраща при всяко посещение на уеб сайта. Информацията в тези регистрационни файлове може да включва направената от вас заявка, адреса ви по интернет протокол, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, както и една или повече „бисквитки" за еднозначното идентифициране на браузъра ви.

Ако възнамеряваме да използваме личната информация за цели, различни от описаните по горе услуги, ще ви предложим ефективен начин да откажете подобна употреба за тези други цели.

Ако във Вашия браузер сте забранили Cookies (бисквитки) Вие ще може да ползвате нашия уеб сайт с ограничена функционалност и ще Ви бъдат отказвани някои функции.

Отказ
Ако искате да откажете декларираното от Вас съгласие и с това използването на Вашите лични данни, е достатъчно да изпратите неформално писмо или e-mail на горепосочения адрес на „Хеед 91".